Start

Welcome to artist painter Cesar Antonio Ventura's website containing his artistic work described in text, images and documentation of his exhibitions,  recognitions  and awards he's received through more than 20 years of artistic trajectory in Mexico and Sweden. Ventura's paintings achieve an unique complexity arose by constant experimentation with diverse artistic media and a delicate mix of techniques aimed to develop his very own style. This experimentation has resulted in  series such as The Burdens of the World, Mayan Cosmogony, Popol Vuh and Functional. Ventura's art is constantly shown in exhibitions  and he is frequently invited to participate in public projects and site-specific artworks. To buy Ventura's paintings and enhance your art-collection please visit the artist's open studio in Helsingborg, Sweden or reach out using our contact form .


Välkommen till bildkonstnären Cesar Antonio Venturas hemsida. Här hittar du Venturas konstnärliga arbete som beskrivs i text, bilder och dokumentation av hans utställningar och utmärkelser han har tagit emot under mer än 20 års konstnärlig bana i Mexiko och Sverige. Venturas målningar uppnår en unik komplexitet uppstått genom konstant experiment med olika konstnärliga medier och en delikat mix av tekniker som syftar till att utveckla en egen stil. Detta experiment har resulterat i serier som The Burdens of the World, Mayan Cosmogony, Popol Vuh och Functional. Venturas konstverk visas ständigt på konstutställningar och han är ofta inbjuden att delta i offentliga projekt och platsspecifika konstutsmyckningar. För att köpa Ventura's målningar och öka din konstsamling, besök gärna konstnärens ateljé i Helsingborg eller via kontaktformuläret.