Art Services


ART SERVICES -

KONSTNÄRLIGA TJÄNSTER:

Hand-Lettered Signs, Invitations & Cards, Certificates & Recognitions, Ethical norms & Values.

Handmålade skyltar, handskrivna inbjudningar, certifikat, diplom, etiska regler & kärnvärden.
Ink Portraits on Drafting film:  Sienna, Black Indian & Ultramarine.

Porträtt i bläck på ritfilm: Sienna, svart och Ultramarine.

Custom Art Murals al fresco, al seco, Oil, Acrylics & Collage.

Väggmålningar al fresco, al seco, olja, akryl och kollage.

Special Made-to-order Paintings in Oil, acrylics i.a. Any size.

Specialbeställda målningar i olja, akryl mm. Alla storlekar.